Equip

Consulta la nostra titulació

Joan Nonó i Rius

Advocat en exercici amb una àmplia experiència en diverses àrees del dret. Està col·legiat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona amb el número 1.592 i és mediador d'assegurances des del 1993. Es va llicenciar en Dret pel Col·legi Universitari Abat Oliba i la Universitat de Barcelona el 1993 i ha continuat la seva formació amb una sèrie de cursos, seminaris i jornades monogràfiques en àrees com el dret processal, civil, concursal, de família i de trànsit. A més, ha completat un curs de finances per a no financers el 2010 i un curs d'insolvència i reestructuració empresarial el 2022. La seva experiència i formació el fan un advocat amb un coneixement ampli en diverses àrees del dret i en constant actualització.

 • Advocat en exercici des de l’any 1.993. Col·legiat en l’Iltre. Col. D’Advocats de Girona amb el nº 1.592
 • Mediador d’Assegurances des de l’any 1.993

FORMACIÓ

 • Llicenciat en Dret pel Col·legi Universitari Abat Oliba i la Universitat de Barcelona l’any 1.993
 • Curs de Dret Processal de la Circulació – 1.996 (INESE)
 • Seminari “L’Advocat davant la nova LAU” – 1.998 (ICAG – Cambra de la Propietat Urbana)
 • Curs d’Especialització en la “Nova Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa” – 1.999 (Fundació UDG)
 • Jornada “Indemnitzacions de danys corporals en accidents de tràfic” – 2.000 (ICAG – Enfoque XXI)
 • Curs “La reforma de l’enjudiciament civil: la Llei 1/2000, de 7 de gener d’Enjudiciament Civil” – 2.000 (Universitat de Girona)
 • Jornades Monogràfiques de la Nova L.E.C. – 2.000-2.001 (ICAG)
 • Jornades Monogràfiques del Dret de Família – 2.001 (ICAG)
 • Curs de Dret Civil Català – 2.002 (ICAG)
 • Curso sobre “La nueva Ley Concursal” – 2.004 (Universidad de Deusto)
 • Jornada Pràctica sobre Responsabilitats dels Administradors i Representants – 2.006 (ICAG)
 • Jornada sobre Dret de Successions – 2.009 (ICAG)
 • Curs “Finances per a No Financers” – 2010 (Grup Organigrama, Escola d’Empreses)
 • Curso de Especialización en el Nuevo Sistema de Valoración de Daños Personales – 2.016 (Fundació UDG)
 • Curs “Insolvencia: reestructuración empresarial y otras soluciones” – 2022 (Wolters Kluver Formación)
 • Jornada sobre Dret Concursal – 2022 (ICAG)
 • Curs sobre la segona oportunitat – 2023 (ICAG)

Gemma Nonó i Rius

Professional amb formació a l'àmbit empresarial. Es va diplomar en Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1992 i ha complementat la seva formació amb diversos cursos en àrees com el dret tributari, l'assessoria fiscal, les assegurances i la comptabilitat avançada. El 1995 i el 1996 va realitzar el Curs Bàsic d'Assegurances a CECAS i el 1997 va fer el curs de fiscalitat a Winterthur Vida. L'any 2011, es va especialitzar en l'àmbit de les assegurances amb el Curs de Vida Risc, PPA, Pias de Liberty i en comptabilitat avançada amb el curs d'Organigrama. La seva formació i experiència la fan una professional capacitada a la seva àrea d'especialització.

 • Diplomada en Empresarials des de l’any 1.992, per la Universitat Autònoma de Barcelona

FORMACIÓ

 • D. Tributario y Asesoria Fiscal - 1995 - Esine SA
 • Curso Básico de Seguros 1er ciclo - CECAS 1995/1996
 • Curso Básico de Seguros 2n ciclo monográfico "Gestión de la  Contratación. Tarificación y Coberturas" - CECAS 1996/1997
 • Curso Fiscalidad - Winterthur Vida -1997
 • Curso Vida Riesgo, PPA, Pias - Liberty - 2011
 • Comptabilitat Avançada -  Organigrama - 2011